HISENSE EUROPE PANEUROPÆISK BEGRÆNSET GARANTI (VILKÅR OG BETINGELSER)

 

Kære kunde

Tak fordi du har købt vores produkt. Når du køber vores produkt, kan du være sikker på, at du har købt et pålideligt, miljøvenligt, innovativt og stilfuldt produkt af høj kvalitet fra en af de førende producenter af husholdningsprodukter. Vi håber, at dit nye produkt vil kunne servicere dig fremragende i mange år.

Vi erklærer hermed:

  • at produktet i hele garantiperioden skal fungere uden defekter, hvis det bruges i overensstemmelse med dets tilsigtede formål og i overensstemmelse med brugsanvisningen;
  • at vi på din anmodning, hvis indsendt i garantiperioden, for vores regning vil gøre vores bedste for at afhjælpe fejlen i produktets funktion inden for lovbestemte foreskrevne frister (bemærk venligst, at hvis dit produkt blev bragt på markedet af en Hisense-udbyder af begrænset garanti i et andet land end det land, hvor du indgiver dit garantikrav, kan reparationen tage længere tid).

Garantien er gyldig for følgende produkter under mærkerne Hisense, Gorenje, ASKO, Mora, Atag, ETNA, Pelgrim, Körting, UPO, Fridgemaster:

  •  Hårde hvidevarer
  •  TV
  •  Mikrobølgeovne
  •  Støvsugere
  •  Soundbar

Denne begrænsede paneuropæiske garanti gælder for produkter købt i lande som anført i disse vilkår og betingelser og er gyldig i alle listede lande (hvis distributør eller forhandler af vores produkter i et bestemt land yder en lokal udvidet garanti for produktet, er en sådan garanti gyldig udelukkende for produkter, der sælges af en sådan distributør eller forhandler i et sådant land, og udelukkende en sådan distributør eller forhandler er ansvarlig for at løse krav, der opstår som følge af en sådan udvidet garanti).

Garantiperioden for dit produkt er 24 måneder. Garantiperioden begynder den dag, hvor forbrugeren har købt produktet. Købsdagen anses for den dag, der fremgår af den faktura, som forhandleren har udstedt til forbrugeren. Faktura anses for at være en del af vilkårene og betingelserne og er en forudsætning for eventuelle garantikrav.

Garantien er underlagt følgende bestemmelser:
1. At produktet kun bruges af forbrugeren til husholdningsformål og på en privat boligadresse.
2. At produktet er blevet installeret og brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og eventuelle separate installationsanvisninger fra producenten af produktet.
3. At produktet er korrekt tilsluttet til el- og vand, som er instrueret af de respektive myndigheder og standarder. I tilfælde af gasprodukter skal både installation og LPG-konvertering udføres af en kvalificeret gasingeniør.
4. At produktet ikke har været udsat for misbrug eller uheld, ej heller er blevet repareret eller modificeret på anden måde end af vores egen servicetekniker (undtagen gas-LPG-konvertering – se ovenfor).
5. I tilfælde af at produktet udskiftes i henhold til disse vilkår og betingelser, vil det nye produkt være dækket af den oprindelige garantiperiode og vil ikke være underlagt en ny garanti.
6. Denne garanti kan ikke overdrages og vedrører kun den oprindelige køber af dette produkt/disse produkter.
7. At produktet ikke anvendes til lejeformål.

Garantireparationer udføres normalt på forbrugerens adresse. Enhver tilbagebetaling af omkostningerne ved at transportere produktet fra forbrugerens adresse til tjenesteudbyderens lokaler er kun mulig, hvis det er aftalt med tjenesteudbyderen eller garantiudbyderen som defineret nedenfor.

Denne garanti udelukker og dækker ikke følgende:
1. Korrektion af installationen af produktet.
2. Fjernelse eller geninstallation af et integreret produkt før og efter serviceteknikerens besøg på grund af enhver reparation.
3. Reparation af defekter forårsaget af brug af produktet i modstrid med brugsanvisningen.
4. Reparation af second-hand-produkter eller sådanne, der bruges af flere personer i fællesområder.
5. Korrektion af normal slitage, som med rimelighed kan forventes af et produkt baseret på dets alder og måden og hyppigheden, det bruges på.
6. Instruktioner til forbrugeren om korrekt betjening af produktet.
7. Udskiftning af boligens netsikringer eller reparation af husledninger, VVS, afløb eller gasforsyning.
8. Reparation af eventuelle æstetiske/kosmetiske defekter eller udskiftning af forbrugsdele såsom pærer, stik, sikringer, kabler, filtre og tilbehør, betjeningsknapper, håndtag, glas- og trådhylder, skuffer, gummislanger, plasthylder i døre og alt tilbehør som f.eks. bageplader og riste. Disse er alle dele, der er blevet slidte, misfarvede eller beskadigede, herunder skader ved forkert brug eller rengøring.
9. Reparation af et produkt på grund af påvirkning af kalk, skimmel, snavs, fedt, spild og lugte.
10. Reparation af defekter forårsaget af uagtsom håndtering og brug af produktet.
11. Øget støj fra produktet på grund af ældning af produktet uden at påvirke produktets funktionalitet.
12. Reparation af mekaniske skader på produktet.
13. Vibrationer, bevægelse og øget støj fra produktet på grund af utilstrækkeligt indstillede justerbare ben i bunden af produktet.
14. Frigørelse af pumpen i en vaskemaskine eller opvaskemaskine.
15. Reparation af skader forårsaget af oversvømmelse, lyn, elektrisk stød/spænding/oscillation, elektromagnetisk forstyrrelse, storm, ekstrem temperatur, eksplosion, stød, korrosion, tyveri eller forsøg på tyveri.
16. Støj, vibrationer eller damp som følge af betjeningen af produktet. Disse omfatter periodisk start og drift af ovnventilatorer, gennemstrømnings- og afløbspumpe, damp fra en vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og ovn.
17. Vending af dørhængsler på køleprodukter.
18. Reparation eller udskiftning af en kogeplade på grund af spåner, ridser, revner eller skader som følge af ukendte årsager eller slibende rengøringsmidler, forkert brug af redskaber, forkert form eller ujævn bund på køkkengrej eller fremmedpartikler mellem køkkengrej og kogepladens overflade.
19. Reparationer eller enhver anden indgriben i produktet foretaget af enhver anden person end en autoriseret servicetekniker fra serviceudbyderen udpeget af garantiudbyderen, annullerer garantien.
20. Ved installation af uoriginale reservedele i produktet bortfalder garantien.
21. Problemer relateret til tredjepartsapplikationer eller kompatibilitetsproblemer på TV-produkter.

Denne garanti gælder kun for produkter, der sælges som nye produkter og gælder ikke for produkter, der er mærket som ikke et nyt produkt.

Vi er ikke ansvarlige for følgetab eller tab af brug, mens produktet repareres.

  • Hvis vores serviceudbyder vurderer, at produktet ikke kan repareres, eller reparationen ikke ville være økonomisk rentabel, kan produktet udskiftes i henhold til følgende vilkår og betingelser:
  • Hvis dit produkt blev markedsført af en Hisense-udbyder af begrænset garanti i det samme land, hvor du indgiver dit garantikrav, sørger vores serviceudbyder for udskiftning af produktet inden for garantien.
  • Hvis dit produkt blev markedsført af en Hisense-udbyder af begrænset garanti i et andet land end det land, hvor du indgiver dit garantikrav, gælder denne begrænsede garanti ikke med hensyn til produktudskiftning. I så fald skal vores serviceudbyder give dig en skriftlig attest om produktets uoprettelighed, hvormed du kan kontakte den forhandler, der solgte dig produktet, i forhold til erstatning i garantiperioden.

Vi forbeholder os retten til at:
1. opkræve forbrugeren for hele prisen for et servicebesøg og eventuelle reservedele, hvis servicebesøget hos forbrugeren omfatter et af de ovenfor definerede tilfælde og
2. inspicere produktet, før der tages nogen beslutning om at udskifte.

Intet i denne garanti påvirker eventuelle lovbestemte rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende lovgivning. Hvis en bestemmelse i disse garantivilkår og -betingelser ville være i modstrid med gældende national lovgivning, har lovgivningen forrang.

Liste over lande, hvor denne begrænsede Hisense Europe-garanti gælder:
Albanien, Østrig, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Irland, Kosovo, Letland, Litauen, Moldova, Montenegro, Holland, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraine, Storbritannien

Hisense Europe-udbyderen af begrænset garanti for territoriet Gorenje Group Nordic er ansvarlig.