COP26-topmødet begyndte formelt med en samling af 200 lande, der diskuterede tiltag til at beskytte og genoprette økosystemer. Drevet af grøn teknologi fortsætter Hisense med at integrere miljøbeskyttelsesinitiativer i alle aspekter af fremstilling, forsyningskæde og udvikling af energibesparende produkter.

Grønnere teknologi

Siden 2018 har Hisense reduceret HFC-245fa gennem teknologisk innovation, reformeret sin køleskabsproduktion ved hjælp af skumteknologi og sænket sine drivhusemissioner. Som følge heraf reducerede virksomheden sine CO2-emissioner med cirka 5.847,3 tons. Desuden priste FN’s Udviklingsprogram (UNDP) i 2021 teknologien offentligt som en miljøleder inden for køleskabsindustrien.

Mere energibesparelse

Hisense har nu sænket strømforbruget på et 100 tommer Laser TV til omkring 250 watt, mens LCD TV’et i samme størrelse har et strømforbrug på mere end 800 watt. I fremtiden vil Hisense reducere energiforbruget på et 100 tommer Laser TV til under 200 watt.

Bæredygtig produktion

Hisense følger strengt principperne for energibesparelse og miljøbeskyttelse på alle stadier, fra valg af råmateriale til produktion og forarbejdning. Når Hisense f.eks. fremstiller en ny serie af TV’er, optimerer virksomheden TV’ets samlede varmeafledningssystem, reducerer tykkelsen af TV’ets bagside og sparer 4.626 tons plastik hvert år, hvilket svarer til at reducere brugen af plastikposer med 514 millioner.

Parallelt til COP26-konferencen lancerede CNBC CNBC ESG Council, et rundbords-topmøde, hvor de administrerende direktører for verdens mest fremtrædende virksomheder deltog og diskuterede. Inden mødet delte Hisense President Jia Shaoqian, der er medlem af CNBC ESG Council, sin indsigt i og sine handlinger i forbindelse med teknologisk innovation og bæredygtig udvikling med et globalt publikum.

Præsident Jia udtalte også, at vi som en virksomhed med social indflydelse, der opfylder et socialt ansvar, altid bør fokusere på ESG og på at opnå et lavt energiforbrug. Ligesom vi skal opnå en bæredygtighed udvikling med grønnere, sundere, lavere energiforbrug og bedre miljøbeskyttelse. Bæredygtig udvikling er en langsigtet bestræbelse for Hisense. Internt følger Hisense et langsigtet initiativ om at skabe et bedre miljø for virksomheder og medarbejdere. Eksternt opfylder vi miljøbeskyttelse og socialt ansvar for at sikre, at forbrugerrettigheder og verdensmiljøet er beskyttet.