Producentansvar

Hisense, Gorenje Group Nordic A/S, er tilknyttet Elretur og overholder dermed bekendtgørelsen om producentansvar for elektrisk udstyr. Elretur driver et indsamlingssystem og garanterer, at det indsamlede elektriske og elektroniske udstyr bortskaffes og genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig og korrekt måde i overensstemmelse med gældende lovgivning.