Hisense Archived: A9H

Gå til

Brugermanualer og overførsler

FAQs

 • Hvor kan jeg læse mere om slutbrugerlicensaftalen på mit tv?

  Slutbrugerlicensaftalen regulerer brugen af enheden og smartenheder og er en juridisk aftale mellem slutbrugeren (“dig” eller “din”) og Hisense, dennes associerede selskaber, datterselskaber og/eller moderselskaber (“Hisense”, “vi”, “os” eller “vores”). 

   

  HVIS DU VIL BRUGE DENNE ENHED 

   

  Læs nærværende slutbrugerlicensaftale omhyggeligt. Når du anvender enheden, installerer og/eller bruger og/eller tilgår eller bruger Smart Services via enheden eller andre funktioner, der er tilgængelige på enheden, accepterer du at være juridisk forpligtet til at overholde denne slutbrugerlicensaftale. Ved at bruge enheden og/eller Smart Services tilkendegiver du, at du har læst og accepteret nærværende slutbrugerlicensaftale og andre gældende betingelser. Ved at bruge enheden og/eller Smart Services accepterer du samtidig databeskyttelsespolitikken (som er tilgængelig, første gang du indstiller enheden, eller hvis du på startskærmen vælger ”Indstillinger” og ”Support”/”Om tv”). Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af dine personoplysninger. Hvis du ikke kan acceptere denne slutbrugerlicensaftale eller databeskyttelsespolitikken, skal du undlade at tilgå eller bruge Smart Services på enheden. 

   

  Bemærk, at vi kun indsamler personoplysninger i forbindelse med en bestemt Smart Service, hvis du vælger at interagere med den pågældende Smart Service. Som beskrevet nedenfor indsamles dine personoplysninger f.eks. ikke via Amazon Alexa-tjenesten, medmindre du vælger at aktivere denne tjeneste. 

   

  VIGTIGE DEFINITIONER 

  ’Program(mer)’ er integrerbar software, der kan downloades og/eller eksekveres, og som ejes af os eller en tredjepart og gøres tilgængelig på enheden. 

   

  ’Indhold’ er alle lyd- og visuelle elementer og idéer, som vi eller en tredjepart udbyder, herunder, men ikke begrænset til, data, film, videoer, fotos, software, spil, design, portrætter, illustrationer, billeder, musik, lyd, information og andet materiale, materielt såvel som immaterielt, herunder afledte værker, på alle nuværende og fremtidige medier og i alle nuværende og fremtidige formater. 

   

  ’Enhed’ er dette Hisense Smart-tv. 

   

  ’Immaterielle rettigheder’ er al juridisk ejendomsret og/eller interesser i alle patenter, brugsmodeller, rettigheder til opfindelser, copyright og afledte rettigheder, moralske rettigheder, varemærker, varebetegnelser, rettigheder til domænenavne, rettigheder til udstyr og præsentationsmåde, rettigheder til goodwill eller til at klage over forkert fremstilling, illoyal konkurrence-rettigheder, rettigheder til design, rettigheder til software, databaserettigheder, rettigheder til fortrolige oplysninger (herunder knowhow og forretningshemmeligheder) og andre immaterielle rettigheder, uanset om disse rettigheder er registrerede eller ikke registrerede, herunder alle programmer, rettigheder til at ansøge om og opnå, og fornyelser og udvidelser af rettigheder til at påberåbe sig prioritet i forhold til sådanne rettigheder og alle enslydende eller lignende rettigheder eller former for beskyttelse, som består eller vil bestå nu og i fremtiden i alle dele af verden. 

   

  ’Materiale’ er ethvert indhold, indsendt indhold (hvor det måtte være relevant og som yderligere defineret heri), beskeder, blogs, chats, sociale netværk, information, annoncer og/eller internetlinks m.v., der kan tilgås, eller som leveres via enheden. 

   

  ’Smart Services’ er adgang til, indkøb af, rådighed over, salg af, køb af, abonnement på, leasing af, leje af, reference til eller anden brug af materiale og alle andre typer tjenester eller funktioner, der typisk er tilgængelige på internettet, og som udbydes af os eller tredjeparter via programmer. 

   

  BRUG AF ENHEDER OG TJENESTER 

  Alle programmer og alt materiale ejes og/eller gives i licens af Hisense eller af tredjeparter, alt efter hvad der er relevant, og kan være beskyttet af eventuelle immaterielle rettigheder og/eller gældende lovgivning. Vi kan fra tid til anden tilbyde og levere visse Smart Services direkte til dig. Brug af sådanne Smart Services sker i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale. Smart Services kan leveres lokalt i henhold til lokale love og bestemmelser, og typerne og antallet af tilgængelige Smart Services kan være begrænset af din bopæl, placering og netværksforbindelse. Slutbrugerlicensaftalen for sådanne Smart Services kan variere efter land, region eller marked og er underlagt relevante lokale, nationale og regionale love og bestemmelser. Alle Smart Services leveres udelukkende til personlig brug i forbindelse med brug af enheden. Du må ikke anvende Smart Services på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt heri. Uden at begrænse ovenstående, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne slutbrugerlicensaftale og/eller gældende love og bestemmelser, må du ikke ændre, kopiere, genudgive, uploade, opslå, overføre, oversætte, sælge, oprette afledte værker af, udnytte eller på nogen måde eller via nogen medier distribuere nogen af de Smart Services, du har adgang til via enheden. 

   

  BRUG AF SMART SERVICES 

  Smart Services er beregnet til personer på 16 år og derover. Hvis du endnu ikke er fyldt 16 år, eller hvis du juridisk eller på anden måde ikke har ret til at bruge Smart Services, skal du med det samme stoppe al brug af Smart Services. Hvis du endnu ikke er fyldt 16 år, skal du have tilladelse fra en forælder eller værge, før du må bruge Smart Services. Når du bruger enhver del af Smart Services, accepterer du samtidig denne slutbrugerlicensaftale og bekræfter, at du er fyldt 16 år, ikke er under 16 år, eller hvis du er under 16 år, at du har dine forældres eller din værges samtykke. Enhver brug af Smart Services af personer, der ikke opfylder disse aldersbetingelser, udgør en overtrædelse af denne slutbrugerlicensaftale. Smart Services må kun anvendes til personlig brug, og ingen anden brug er tilladt. 

   

  VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT BLOKERE ELLER OPSIGE ENHVER BRUGERKONTO, HVIS VI MED RIMELIGHED VURDERER, AT DENNES BRUG AF SMART SERVICES ER I STRID MED DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, HERUNDER OPRETTELSE AF KONTI MED FALSKE OPLYSNINGER. 

   

  Smart Services, der udbydes via enheden, og som ikke er gratis, må ikke tilgås af personer, der ikke har betalt det relevante gebyr. I tilfælde af at registrering, oprettelse af brugerkonto og/eller betaling af et gebyr er påkrævet for de Smart Services, der tilbydes eller leveres af udbyderen eller licensgiveren af sådanne Smart Services, skal en sådan registrering, oprettelse af brugerkonto og/eller betaling af gebyr være underlagt sådanne Smart Services-udbyderes eller -licensgiveres privatlivspolitikker, vilkår og betingelser. 

   

  Alle Smart Services, der er tilgængelige via enheden, kan ændres, suspenderes, fjernes, afsluttes eller afbrydes, eller adgang kan til enhver tid nægtes, blokeres eller deaktiveres uden varsel, og vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, at specifikke Smart Services forbliver tilgængelige i en bestemt periode. Alt materiale transmitteres via netværk eller transmissionsfaciliteter, som vi ikke kontrollerer. Vi kan til enhver tid sætte grænser for brug af, deaktivere, fjerne eller suspendere alle Smart Services, der stilles til rådighed via enheden, uden varsel eller ansvar. Vi kan under alle omstændigheder og uden varsel eller ansvar sætte grænser for brugen af eller adgangen til visse Smart Services. Du skal acceptere denne slutbrugerlicensaftale og databeskyttelsespolitikken, hvis du vil bruge de Smart Services, der er tilgængelige via enheden. 

   

  Alle Smart Services fra tredjeparter, der leveres via enheden, administreres og kontrolleres af deres respektive ejere. Vi er ikke ansvarlige for de medfølgende, forudindlæste, brugerdownloadede eller andre Smart Services fra tredjeparter, som modificeres, fjernes, slettes eller ændres, med eller uden varsel af deres respektive ejere. Eventuelle spørgsmål eller anmodninger om tjenester i forbindelse med sådanne Smart Services skal sendes direkte til de respektive tredjepartsudbydere af Smart Services og ikke til os. 

   

  SPECIFIK BRUG AF SMART SERVICES VIA VORES PROGRAMMER 

  Adgang til visse dele af Smart Services via vores programmer kan kræve registrering og oprettelse af en brugerkonto og/eller betaling af et gebyr. En sådan registrering, oprettelse af brugerkonto og betaling af gebyr skal muligvis gennemføres på en hjemmeside, der drives af os (eller et af vores associerede selskaber) eller af en tredjepart (herunder en udbyder af betalingsgateway). En sådan registrering kan kræve, at du deler personoplysninger med os eller tredjeparter (f.eks. valg af en unik, hemmelig adgangskode, der ikke må deles med andre). Alle personoplysninger, som du giver os, bliver behandlet i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik (som er tilgængelig, første gang du indstiller enheden, eller hvis du på startskærmen vælger ”Indstillinger” og ”Support”/”Om tv”). De personoplysninger, du angiver i forbindelse med registreringen skal være fuldstændige og korrekte. Du må ikke bruge nogen tredjeparts personoplysninger til at oprette en konto i forbindelse med brugen af Smart Services, og du må ikke tilgå andres konti. Vi er ikke ansvarlige for brug eller uretmæssig tilegnelse af andres personoplysninger for at få adgang til Smart Services. 

   

  LICENSTILDELING 

  I forholdet mellem dig og Hisense ejer Hisense alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til det af Hisense ejede program, og hver enkelt tredjepartsprogramejer ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til deres respektive tredjepartsprogrammer, herunder, uden begrænsninger, alle gældende immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder til programmet i hele verden, uanset om de er registrerede eller lovmæssigt sikrede. I henhold til de respektive licensaftaler mellem os og den respektive tredjepartsprogramejer, og forudsat, at du overholder denne slutbrugerlicensaftale, giver vi dig en ikke-eksklusiv, begrænset, uomsættelig og personlig licens (uden mulighed for at udstede underlicens) til at downloade og/eller bruge programmerne (bortset fra tredjepartsprogrammer, der er underlagt tredjepartens egne og separate licensvilkår) til at vise, modtage eller på anden måde bruge (kun i det omfang det er tilladt i hvert enkelt tilfælde) Smart Services via programmet alene fra din enhed. Der gives ingen andre rettigheder til programmet. Omfanget af rettigheder til Smart Services er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for de respektive Smart Services og andre licenskrav og begrænsninger, der på anden måde pålægges eller kræves af de relevante udbydere af Smart Services. Alle rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til programmerne og Smart Services, forbliver vores eller de relevante licensgiveres eller program- eller Smart Services-ejeres ejendom. Ethvert brud på slutbrugerlicensaftalen vil resultere i hel eller delvis tilbagekaldelse af de rettigheder, der er tildelt heri, og vi eller de respektive ejere af programmet og Smart Services kan om nødvendigt tage yderligere retlige skridt. 

   

  BRUGSRESTRIKTIONER OG FORBUD 

  Du eller en tredjepart (under dine anvisninger) må ikke vise, kopiere, opbevare, modificere, sælge, handle, videresælge, reproducere, offentliggøre, udsende, videredistribuere eller fremstille afledte værker af materiale, helt eller delvist, og en sådan visning, kopiering, opbevaring, modificering, salg, offentliggørelse, udsendelse eller videredistribution er forbudt, medmindre du har opnået og indhentet alle de nødvendige rettigheder og tilladelser fra os eller fra hver af de respektive, relevante ejere af eller rettighedshavere til sådant materiale, eller det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Uautoriseret brug af materiale er forbudt og kan medføre i retsforfølgelse og/eller civilretligt ansvar, som alene påhviler dig. 

   

  Du må ikke bruge nogen del af enheden til andre formål end tilladt heri, herunder, men ikke begrænset til, ulovlig aktivitet, at fremsætte anmodede og/eller uopfordrede tilbud eller reklamer, at udgive sig for at være eller urigtigt angive tilknytning til nogen person eller enhed, at forvanske, chikanere, bedrage eller bagvaske andre, at opslå, uploade, overføre eller udbrede uanstændigt, urimeligt stødende eller andet ulovligt materiale eller oplysninger, der kan have en negativ indvirkning på vores omdømme, goodwill og/eller Smart Services, ej heller til kommercielle formål. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne slutbrugerlicensaftale, og medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, må du ikke adskille, foretage reverse engineering og/eller manipulere programmet/programmerne eller overføre skjult eller skadelig kode eller indsamle oplysninger om andre brugere via programmet/programmerne. Det er ikke tilladt at kopiere, redigere, modificere, ændre eller fremstille afledte værker af, foretage reverse engineering, dekompilere eller på anden måde forsøge at udtrække kildekode fra noget program, medmindre vi har givet udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil, eller medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og du må ikke give nogen tredjepart tilladelse eller licens hertil. Du må ikke foretage handlinger, der kan forårsage afbrydelser i funktionaliteten af eller manipulere med materiale, der er indeholdt i, eller som leveres gennem Smart Services eller servere, og du må på ingen måde urimeligt påvirke andres adgang til Smart Services. Du må på ingen måde forsøge at opnå uautoriseret adgang til 1) nogen del af eller funktion i enheden, 2) Smart Services eller ethvert andet system eller netværk, der er forbundet til enheden, 3) Smart Services eller anden Hisense-kontrolleret server eller 4) nogen af de programmer, noget af det materiale eller andre tjenester, der tilbydes på eller via Smart Services. 

   

  VI FORBEHOLDER OS RET TIL EFTER EGET SKØN AT BLOKERE, AFVISE ELLER OPSIGE DIN ADGANG TIL SMART SERVICES AF EN HVILKEN SOM HELST GRUND OG NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR. 

   

  INDHOLD LEVERET AF DIG ELLER ANDRE BRUGERE 

  Alt indhold, der indsendes, uploades eller offentliggøres af dig, på vegne af dig eller af andre brugere, på eller via din enhed eller Smart Services (“indsendt indhold”), betragtes som ikke-fortroligt og generisk i henhold til lokale love og bestemmelser. Vi forbeholder os også ret til at videregive dine personoplysninger efter behov til enhver tredjepart, der hævder, at indsendt indhold udgør en krænkelse af tredjeparters immaterielle rettigheder eller af deres ret til privatlivets fred. Når du opslår, indsender, uploader eller på anden måde overfører indsendt indhold, giver du os en eviggyldig, uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, global, fuldt betalt, royaltyfri, underlicenserbar ret til at bruge, modificere, ændre, kopiere, offentliggøre, give i licens, udføre, vise, opslå, udgive, distribuere, overføre eller på anden måde anvende sådant indsendt indhold på alle måder, oprette afledte værker heraf eller indarbejde det indsendte indhold i andre værker over hele verden. Vi har ret til at fjerne indsendt indhold fra de intelligente systemer og andre Hisense-systemer uanset grund, herunder hvis sådant indsendt indhold efter vores mening er unødvendigt, stødende, uanstændigt eller ubehageligt. 

   

  Vi kontrollerer ikke indsendt indhold og garanterer ikke for det indsendte indholds beskaffenhed, nøjagtighed, fuldstændighed, egnethed eller kvalitet. Du garanterer, at dit indsendte indhold ikke krænker og ikke kommer til at krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder. Du er alene ansvarlig for alt indsendt indhold, som du uploader, opslår, e-mailer, overfører eller på anden måde stiller til rådighed i en hvilken som helst del af Smart Services. Vi påtager os ikke noget ansvar for sådant indsendt indhold, og ethvert erstatningsansvar, der måtte opstå i forbindelse med indsendt indhold, der er opslået, uploadet eller overført af dig eller på dine vegne på eller via din enhed eller Smart Services, påhviler alene dig. Vi forbeholder os ret til at fjerne indsendt indhold, som kan krænke en anden persons immaterielle rettigheder med eller uden varsel til krænkeren og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

   

  MARKEDSFØRING OG KUNDESERVICEMEDDELELSER 

  Du forstår og accepterer, at Smart Services kan indeholde markedsføring og visse meddelelser fra os eller tredjeparter, såsom opdateringsmeddelelser, administrative meddelelser, nyhedsbreve og andet materiale (”meddelelser”). Da disse meddelelser er en del af Smart Services, kan du ikke fravælge at modtage dem. Noget materiale er muligvis ikke egnet til mindreårige eller andre brugere. Sådant materiale er ikke nødvendigvis klassificeret eller udpeget som uegnet. Derfor forstår og accepterer du, at du bruger materialet på egen risiko, og at du ikke kan holde os ansvarlige for uegnet materiale. 

   

  TREDJEPARTSTJENESTER 

  Enheden kan give dig mulighed for at interagere med, linke til eller tilknytte tredjeparter, der leverer Smart Services, som ikke ejes, kontrolleres eller drives af os. Denne adgang eller interaktion med Smart Services fra tredjepart kan f.eks. skyldes det land, du valgte første gang, du indstillede enheden. Vi er ikke ansvarlige for funktionaliteten, kvaliteten eller indholdet af Smart Services fra tredjepart, og vi påtager os ingen forpligtelse til at gennemgå Smart Services fra tredjepart. Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at dit valg af land og din brug af, tilknytning af eller adgang til Smart Services fra tredjepart, er på egen risiko, og at det er dit ansvar at læse og overholde de brugsvilkår, privatlivspolitikker og andre politikker, der gælder for sådanne Smart Services fra tredjepart. Vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier med hensyn til Smart Services fra tredjepart, og du forstår og accepterer, at vi i det omfang, det er tilladt ved lov, under ingen omstændigheder er ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige eller særlige tab eller driftstab eller anden skade, advokatsalærer og udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug eller adgang til Smart Services fra tredjepart. Alle handlinger, du udfører i forbindelse med Smart Services fra tredjepart, er underlagt sådanne tredjeparters privatlivspolitikker, vilkår og betingelser og andre regler. 

   

  PRIVATLIVETS FRED OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

  Hvis du vil vide mere om, hvordan Hisense beskytter og behandler dine personoplysninger og andre oplysninger ved brug af Smart Services, kan du læse vores databeskyttelsespolitik (som er tilgængelig, første gang du indstiller enheden, eller hvis du på startskærmen vælger ”Indstillinger” og ”Support”). 

   

  GARANTIER OG ANSVAR 

  ENHED 

  HISENSE GIVER DIG EN SÆRLIG GARANTI PÅ ENHEDEN I DET OMFANG, DET ER BESKREVET I OG UNDER DE FORUDSÆTNINGER, DER ER ANGIVET I ENHEDENS GARANTIKORT. I TILFÆLDE AF EN DEFEKT VED ENHEDEN HAR DU IKKE RET TIL AT GØRE YDERLIGERE KRAV GÆLDENDE MOD OS, UANSET DERES RETSGRUNDLAG. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE I TILFÆLDE AF EN FORSÆTLIG FORSEELSE, GROV UAGTSOMHED ELLER PERSONSKADE. FOR AT UNDGÅ ENHVER TVIVL BEGRÆNSER OVENNÆVNTE IKKE HISENSES ERSTATNINGSANSVAR I HENHOLD TIL UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER. DESUDEN UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER DEN SÆRLIGE GARANTI, SOM HISENSE YDER, IKKE EVENTUELLE KONTRAKTLIGE ELLER LOVBESTEMTE KRAV, DU MÅTTE HAVE MOD SÆLGEREN AF ENHEDEN. 

   

  SMART SERVICES 

  I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL SMART SERVICES FRA TREDJEPART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OG ALLE TILKNYTTEDE RISICI VED BRUGEN AF ENHEDEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, BESIDDELSE SAMT MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE I TILFÆLDE AF EN FORSÆTLIG FORSEELSE, GROV UAGTSOMHED, PERSONSKADE ELLER SVIGAGTIG FORTIELSE AF EN JURIDISK ELLER VÆSENTLIG DEFEKT VED DE RESPEKTIVE SMART SERVICES FRA VORES SIDE. VI GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, BETIMELIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF SMART SERVICES FRA TREDJEPART, DER STILLES TIL RÅDIGHED VIA ENHEDEN, OG VI GARANTERER IKKE, AT SÅDANNE SMART SERVICES OPFYLDER DINE BEHOV, ELLER AT ENHEDEN ER ELLER VIL VÆRE KOMPATIBEL MED ALLE SMART SERVICES, ELLER AT DRIFTEN AF ENHEDEN ELLER SMART SERVICES VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. 

   

  DU ACCEPTERER AT PÅTAGE DIG ALLE RISICI VED AT BRUGE SMART SERVICES, OG I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, IKKE AT HOLDE OS ELLER NOGEN AF VORES VIRKSOMHEDER, DIREKTØRER, LEDENDE MEDARBEJDERE, MEDARBEJDERE, PARTNERE, ENTREPRENØRER, LICENSGIVERE ELLER ANNONCØRER ANSVARLIGE FOR SKADER, TAB ELLER MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING, FØLGESKADER, BOD, AFLEDTE SKADER, TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER, RENTER ELLER FORRETNING ELLER KORRUPTION AF DATA ELLER ADVOKATSALÆRER SOM FØLGE AF BRUGEN AF SMART SERVICES OG/ELLER MATERIALE. PÅ GRUND AF DE FORSKELLIGE FUNKTIONER I ENHEDER MED SMART SERVICES SAMT BEGRÆNSNINGER I DE TILGÆNGELIGE SMART SERVICES, DER TILBYDES VIA ENHEDEN ELLER PROGRAMMET/PROGRAMMERNE, ER VISSE FUNKTIONER OG/ELLER SMART SERVICES IKKE TILGÆNGELIGE PÅ ALLE ENHEDER ELLER I ALLE OMRÅDER ELLER DE KAN ÆNDRE SIG OVER TID. NOGLE FUNKTIONER I SMART SERVICES KAN OGSÅ KRÆVE YDERLIGERE EKSTERNE ENHEDER, DER SÆLGES SEPARAT. VI GODKENDER IKKE NOGEN AF DE IDEER, PRODUKTER, PERSONER ELLER MENINGER, DER KOMMER TIL UDTRYK I SMART SERVICES OG/ELLER MATERIALE. 

   

  VI ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG, HVERKEN I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER ELLER ERSTATNINGSKRAV, TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER, RENTER, FORRETNING ELLER KORRUPTION AF DATA, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDRE TAB ELLER SKADESERSTATNING, HERUNDER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SMART SERVICES, DER ER INDEHOLDT I, ELLER SOM FØLGER AF BRUGEN AF ENHEDEN, ELLER ENHVER SMART SERVICES TILGÅET ELLER BRUGT AF DIG, PÅ TRODS AF, AT DU ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANT TAB ELLER SKADESERSTATNING. 

   

  VISSE LOVE KAN INDEBÆRE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER PÅLÆGGE OS FORPLIGTELSER, SOM IKKE KAN FRAVIGES, BEGRÆNSES ELLER MODIFICERES, ELLER SOM KUN KAN FRAVIGES, BEGRÆNSES ELLER MODIFICERES I BEGRÆNSET OMFANG. DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE SKAL LÆSES MED FORBEHOLD FOR SÅDANNE LOVBESTEMMELSER. I DET OMFANG VI ER I STAND TIL DET, BEGRÆNSES VORES ANSVAR I HENHOLD TIL SÅDANNE LOVBESTEMMELSER, EFTER VORES VALG, I FORHOLD TIL TJENESTER TIL (A) FORNYET LEVERING AF TJENESTERNE, ELLER (B) BETALING AF OMKOSTNINGERNE TIL FORNYET LEVERING AF TJENESTERNE, OG I FORHOLD TIL VARER TIL (A) ERSTATNING AF VARERNE ELLER LEVERING AF TILSVARENDE VARER, (B) REPARATION AF VARERNE, (C) BETALING AF OMKOSTNINGERNE VED AT ERSTATTE VARERNE ELLER VED AT KØBE TILSVARENDE VARER ELLER (D) BETALING AF OMKOSTNINGERNE VED AT FÅ VARERNE REPARERET. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE I TILFÆLDE AF EN FORSÆTLIG FORSEELSE, GROV UAGTSOMHED, PERSONSKADE ELLER SVIGAGTIG FORTIELSE AF EN JURIDISK ELLER VÆSENTLIG DEFEKT VED DE RESPEKTIVE SMART SERVICES FRA VORES SIDE. 

   

  DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADESERSTATNINGER, TAB, OMKOSTNINGER ELLER SKADER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF SMART SERVICES. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL DIN BRUG AF SMART SERVICES (UANSET OM EN SÅDAN BRUG KRÆVER REGISTRERING, OPRETTELSE AF EN BRUGERKONTO OG/ELLER BETALING AF ET GEBYR) OG MATERIALE. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE I TILFÆLDE AF EN FORSÆTLIG FORSEELSE, GROV UAGTSOMHED, PERSONSKADE ELLER SVIGAGTIG FORTIELSE AF EN JURIDISK ELLER VÆSENTLIG DEFEKT VED DE RESPEKTIVE SMART SERVICES FRA VORES SIDE. HVIS EN DEL AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ER ULOVLIG ELLER IKKE KAN HÅNDHÆVES, ELLER HVIS DER ER EN PÅSTAND OM, AT VI HAR OVERTRÅDT DELE AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, PÅVIRKER ELLER UGYLDIGGØR DET IKKE DE ANDRE VILKÅR. DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE FRA OS. 

   

  FOR SMART SERVICES FRA TREDJEPART. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, VIL VI IKKE KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR SMART SERVICES FRA TREDJEPART, DER KAN TILGÅS VIA ENHEDEN ELLER PROGRAM/PROGRAMMER. VI KAN EJ HELLER HOLDES ANSVARLIG FOR SKJULT ELLER SKADELIG KODE INDEHOLDT I ELLER DISTRIBUERET AF TREDJEPART VIA PROGRAMMERNE ELLER VORES ENHED. VI GARANTERER IKKE, AT DER IKKE VIL FOREKOMME AFBRYDELSER, FORSINKELSER ELLER UNØJAGTIGHEDER I SMART SERVICES, OG VI GARANTERER IKKE DEN FORTSATTE TILGÆNGELIGHED AF SÅDANNE SMART SERVICES. 

   

  AFKALD PÅ PÅBUD ELLER ANDEN RIMELIG FRITAGELSE 

  I TILFÆLDE AF, AT DU PÅBERÅBER DIG ET TAB, SKADESERSTATNING ELLER PERSONSKADE I FORBINDELSE MED BRUG AF ENHEDEN, VIL VI I VIDEST MULIGT OMFANG, LOVEN TILLADER DET, IKKE VURDERE SÅDANNE TAB, SKADESERSTATNING OG PERSONSKADER TIL AT VÆRE UOPRETTELIGE ELLER TILSTRÆKKELIGE TIL AT BERETTIGE DIG TIL ET PÅBUD ELLER ANDEN RIMELIG SKADESERSTATNING. DET BETYDER, AT DU I FORBINDELSE MED DIN PÅSTAND ACCEPTERER, AT DU IKKE VIL ANLÆGGE SAG, OG AT DU IKKE VIL VÆRE BERETTIGET TIL AT ANLÆGGE SAG ELLER SØGE ANDEN RETSHANDLING, DER KAN FORHINDRE UDVIKLING ELLER UDNYTTELSE AF ENHVER ENHED, PROGRAM, INDHOLD, INDSENDT INDHOLD, PRODUKT, TJENESTE ELLER IMMATERIEL RETTIGHED EJET, GIVET I LICENS TIL, ANVENDT ELLER KONTROLLERET AF OS (HERUNDER DIT INDSENDTE INDHOLD) ELLER VORES LICENSGIVERE. 

   

  SKADESLØSHOLDELSE 

  Du accepterer at beskytte, yde erstatning til og skadeløsholde Hisense, dennes associerede selskaber, licensgivere og tjenesteleverandører og deres respektive ledende medarbejdere, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og bestyrere mod ethvert krav, forpligtelser, skadeserstatning, straf, kendelse, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse af nærværende slutbrugerlicensaftale eller din brug af enheden og/eller Smart Services, herunder, men ikke begrænset til, dit indsendte indhold, og enhver brug af materiale, tjenester og produkter, ud over hvad der udtrykkeligt er godkendt i nærværende slutbrugerlicensaftale eller din brug af oplysninger, du har fået adgang til via enheden. 

   

  LOVVALG OG VÆRNETING 

  I det omfang loven tillader det, er nærværende slutbrugerlicensaftale underlagt lovgivningen i Tyskland, og ved at acceptere nærværende slutbrugerlicensaftale og ved at bruge Smart Services accepterer du, at denne slutbrugerlicensaftale og alle andre aspekter af Smart Services vil blive fortolket i alle henseender i overensstemmelse med lovgivningen i Tyskland, og du accepterer at være underlagt domstolene i Düsseldorfs ikke-eksklusive kompetence. 

   

  LOVPLIGTIGE HANDLINGER 

  Vi kan fra tid til anden være nødt til at overholde de lokale retshåndhævende myndigheders lovlige krav til aflytning og/eller opbevaring af data. Vi kan begrænse adgangen til enhver del af Smart Services og enheden eller opsige din adgang til Smart Services, når som helst efter eget skøn, hvis loven eller de relevante myndigheder eller tilsynsmyndigheder kræver det. 

   

  OVERDRAGELSE ELLER OVERFØRSEL 

  Du må ikke overføre, overdrage eller på anden måde afhænde denne slutbrugerlicensaftale, som er personlig for dig, eller nogen af de rettigheder eller forpligtelser, der følger af denne slutbrugerlicensaftale, uden forudgående skriftligt samtykke fra Hisense. 

   

  FRAFALD OG ADSKILLELSE 

  Såfremt Hisense ikke udnytter en eller flere af rettighederne i denne slutbrugerlicensaftale skal dette ikke udlægges om et afkald på Hisenses ret til i fremtiden at udnytte denne eller andre rettigheder, og hvis Hisense undlader at påberåbe sig en rettighed eller bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale, skal det ikke udgøre et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse. 

   

  Såfremt en domstol eller anden kompetent ret kender en bestemmelse i denne slutbrugeraftale ugyldig, ulovlig eller uden retskraft uanset af hvilken grund, skal en sådan bestemmelse fjernes eller begrænset i mindst muligt omfang, så de resterende bestemmelser i slutbrugerlicensaftalen fortsat kan være fuldt gældende. 

   

  HELE AFTALEN 

  Denne slutbrugerlicensaftale udgør hele aftalekomplekset mellem dig og Hisense i forbindelse med din brug af enheden og/eller Smart Services, og erstatter alle tidligere og samtidige skriftlige såvel som mundtlige betingelser, aftaler, erklæringer og garantier i forbindelse med din brug af enheden og/eller Smart Services. 

   

  ÆNDRING AF SLUTBRUGERLICENSAFTALEN 

  Vi kan til enhver tid revidere og opdatere slutbrugerlicensaftalen efter eget skøn. Alle ændringer vil blive offentliggjort på enheden eller via opdatering med rimeligt varsel, inden de træder i kraft. Ændringer anses for at være accepteret af dig, medmindre du har underrettet os om andet i løbet af ovennævnte varslingsperiode. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du opsige slutbrugerlicensaftalen med øjeblikkelig virkning. I alle andre tilfælde gælder den opdaterede slutbrugerlicensaftale for al efterfølgende adgang til og brug af enheden og Smart Services. 

   

  KONTAKT TIL DIG 

  Vi sender dig meddelelser (herunder meddelelser om ændringer af slutbrugerlicensaftalen eller opsigelse af Smart Services eller dele heraf) via e-mail, almindelig post eller opslag på eller via enheden eller Smart Services. 

   

  KONTAKT TIL OS 

  Eventuelle yderligere spørgsmål du måtte have til denne slutbrugerlicensaftale bedes du sende skriftligt til dit lokale servicecenter, som er anført i det garantikort, der følger med enhver enhed, eller pr. e-mail til gjyxinfo@hisense.com.

   

 • Hvor længe er der garanti på mit tv?

  Der er som standard 2 års garanti på alle vores Hisense tv’er, og det omfatter trådløse softwareopdateringer.

 • Den elektroniske programguide (EPG) er langsom/reagerer ikke. Hvorfor?

  Når du har tændt for tv’et, kan EPG’en være lidt langsom, første gang den bruges. Det er fordi, det tager tid at indlæse alle programoplysningerne.

 • Hvordan opdaterer jeg tv’ets software/firmware?

  Hvis du vil kontrollere, hvilken software-/firmwareversion der er installeret på tv’et, skal du bare bruge fjernbetjeningen og følge denne vejledning. Tryk på menutasten på fjernbetjeningen (tandhjulet)

  Vælg indstillingen Support

  Vælg indstillingen Systemoplysninger

  Vælg indstillingen Version. Nu vises tv’ets software, f.eks. V0000.01.00a I0511, Udvidet version I0511

  Hvis du vil kontrollere, om der findes en opdatering til den software-/firmwareversion, der er installeret på tv’et, skal du bare bruge fjernbetjeningen og følge denne vejledning.

  Tryk på menutasten på fjernbetjeningen (tandhjulet)

  Vælg indstillingen Support

  Vælg indstillingen Systemopdatering Tv’et søger nu efter tilgængelige softwareopdateringer.

  Hvis der findes en softwareopdatering, opdateres softwaren. Hvis ikke, vises ’Firmwaren er fuldt opdateret’.

 • Hvorfor ligger mine kanaler i tilfældig rækkefølge, efter at jeg har installeret en softwareopdatering?

  Det kan være, at den nye software har slettet dataene på dit tv. Hvis du vil omarrangere dem, kan du prøve at foretage en kanalsøgning via menuindstillingerne.

 • Hvordan installerer jeg flere apps?

  Tryk på startknappen på fjernbetjeningen, og gå til Apps eller “Vis mine apps”. I App Store kan du derefter søge efter og gennemse de nyeste apps til dit tv.

 • Hvis jeg sender mit tv til reparation, bliver mine data så beskyttet?

  Vores teknikere overholder databeskyttelseslovgivningen fuldt ud. Hvis du er bekymret, skal du blot gendanne fabriksindstillinger på dit tv, før du sender det til reparation. Det er nemt. Du skal bare bruge fjernbetjeningen og gå til Indstillinger – System – Om tv – Gendan fabriksindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i vores privatlivspolitik.

 • Hvordan beskytter jeg mine data, hvis jeg sælger eller bortskaffer mit tv?

  Gendan fabriksindstillingerne for at slette de indstillinger, du har lavet på tv’et. Dette fjerner og sletter alle gemte data på tv’et. Det er nemt. Du skal bare bruge fjernbetjeningen og gå til Indstillinger – System – Om tv – Gendan fabriksindstillinger.

 • Hvor finder jeg serienummeret på mit tv?

  Serienummeret findes på bagsiden af tv’et på et lille hvidt mærkat under stregkoden. Hvis du ikke kan få adgang bag tv’et, kan du finde det på kassen, hvori tv’et ankom. Hvis dette heller ikke er muligt, kan du prøve at kontakte den butik, hvor du købte tv’et.

Troubleshooting

 • Stank eller ubehagelig lugt ved anvendelse af apparatet.

  Lugte kan forekomme første gang apparatet anvendes, da de forårsages af første opvarmning af komponenterne indeni. Anvend apparatet som normalt. Lugtene forsvinder hurtigt.

 • Ingen styreknapper på fjernsynets kabinet. Intet tastatur.

  Nogle fjernsynsmodeller har ikke et fysisk tastatur på kabinettet. Det er kun muligt at styre med fjernbetjeningen. Tænd-/slukknappen sidder bag den infrarøde sensor – dvalelampen. Kig evt. i brugervejledningen for mere information.

 • Der kommer knæk-/kliklyde fra kabinettet. Fra tid til anden kan der høres knæk-/kliklyde.

  Afhængigt af fjernsynsmodellen kan det være normalt, at fjernsynet har en kliklyd, når det tændes eller slukkes.

  Plastikkomponenternes knæklyde finder sted, når fjernsynet ophedes eller nedkøles. Dette er et normalt fænomen.

 • Fjernsynskabinettet er varmt.

  Tjek, om fjernsynet er installeret korrekt. Rengør køleristen på kabinettet. Installer apparatet med tilstrækkelig plads til luft og væk fra varmekilder. Følg brugervejledningen.

 • Dvalelampen i bunden af fjernsynet blinker konstant. Fjernsyn svarer ikke på signaler fra fjernbetjeningen.

  Frakobl fjernsynet fra stikkontakten, vent 10 minutter og tænd det igen.

   

 • Ingen kanal/intet program fundet ved kanalsøgning.

  Tjek om det korrekte kabel er tilsluttet til fjernsynets antennestik (HDMI-kabel, – ekstern fjernsynsenhed, koaksialkabel (rundt) – kabel-tv, antennefjernsyn). Tjek om den rette tilstand til kanalmodtagelse er blevet valgt (DVB-T – antennefjernsyn, DVB-C – kabel-tv). Sørg kun efter analogkanaler i DVB-T signaltilstand viser ingen resultater. Hvis du modtager programmer via en ekstern enhed, skal du søge kanaler på den eksterne enhed.

 • Undertekster vises ikke i afspilningen.

  Se om filmen har undertekster tilføjet, eller om de er inkluderet i videoen. Tjek, om undertekstfilen er i det korrekte format og har samme navn som videofilen. Slå undertekster til i menuen Subtitles.

 • De viste undertekster kan ikke læses eller genkendes Undertekster anvender forkert tegnsæt.

  Skift underteksternes tegnsæt via menu / Undertekster /Tegn.

   

 • Fjernsyn tilsluttes ikke til trådløst netværk

  Tjek om fjernsynet har en Wi-Fi. Tjek om der er en Wi-Fi funktion på dit modem, og at fjernsynet tilslutter til det rette netværk. Indtast den korrekte kode til WEP/WPA sikkerhedsfunktionen.

  Ringe Wi-Fi signal. Flyt fjernsynet tættere på dit Wi-Fi modem. Tilslut fjernsynet modemet med kabel. Gendan alle indstillinger. Opdater softwaren til den seneste version.

 • Fjernsynet tilslutter ikke til netværket igennem kabel

  Tjek forbindelsen og netværkskablets tilstand. Tjek om fjernsynet har en netværkstilslutning. Slå DHCP til på routeren eller modemmet. Gendan alle indstillinger. Opdater softwaren til den seneste version.

   

 • Fjernsyn slukker automatisk efter at være tændt i få timer.

  Den automatiske ‘sleep’-tilstand er indstillet. Sluk for funktionen eller indstil til en længere periode.

   

 • Tekst-TV tænder ikke, vises ikke eller kan ikke ses. Tekst-TV-siderne vises efter meget lang tid.

  Der er kun tekst-tv på de fjernsynsprogrammer, der har tekst-tv-tjenester.

  Hvis du modtager et fjernsynsprogram via en ekstern enhed (tv-boks), skal tekst-tv aktiveres med enhedens fjernbetjening. Hvis signalmodtagelsen er meget ringe, fungerer tekst-tv ikke, eller der vises en sort skærm, eller siden opdateres meget langsomt.

   

 • Den eksterne bluetooth lydenhed afspiller ikke lyd fra fjernsynet.

  Fjernsynet skal understøtte tilslutning af en bluetooth-enhed for at dette kan virke. Inden første anvendelse, skal fjernsynet og den eksterne enhed parres.

  Når fjernsynet er parret med en bluetooth-enhed, sendes lyden kun til enheden. Fjernsynshøjtalerne er lydløse. Tjek indstillingerne for lydniveauet på begge enheder.

   

 • PVR-funktion og PÅMINDELSE virker ikke.

  Funktion virker ikke med analog fjernsynskanaler, eller når man ser fjernsyn igennem en ekstern enhed. Funktionen fungerer kun med programmer, der ikke er begyndt endnu.

  PVR-funktionen fungerer ikke i enkelte lande. Tjek om lagringsmediet er sat rigtigt i. Tjek om lagringsmediet har mindst 2 GB i kapacitet med det rette filsystem. Tjek om fjernsynet genkender lagringsmediet med INPUT-funktionen.

   

 • EasyLink eller HDMI-CEC funktionerne virker ikke. Nogle handlinger fungerer ikke via EasyLink eller HDMI-CEC.

  Den eksterne enhed skal understøtte funktionen. EasyLink eller HDMI-CEC.

  Enheden skal tilsluttes med det passende HDMI-kabel. Aktiver HDMI-CEC funktionen i avancerede indstillinger. Du skal også aktivere de nødvendige underfunktioner. Aktiver HDMI-CEC funktionen på den eksterne enhed. Tjek med et andet HDMI-kabel. Afhængigt af den eksterne enhed kan en begrænset mængde kommandoer styres via EasyLink.

   

 • HDMI-ARC lydoverførsel virker ikke.

  Tilslut den eksterne enhed til HDMI-ARC indgangen på fjernsynet (kun den ene HDMI-indgang har en ARC-funktion, Se teksten ved indgangen).

  Den eksterne enhed skal understøtte HDMI-ARC funktionen. Funktion skal være slået til.

  Funktionen skal være slået til også på fjernsynet. Gendan alle indstillinger. Opdater softwaren til den seneste version.

   

 • Fjernsyn genkender ikke ekstern (USB) hukommelse. Filer fra ekstern hukommelse (USB) vises ikke.

  Vælg USB-stik i menuen INPUT. Bekræft, at USB-stikket er kompatibelt med hukommelseskortet beskrevet i vejledningen. Tjek om hukommelsestypen er kompatibel med fjernsynet (Understøttet filsystem NTFS, FAT32, EXT4). Tjek, om fjernsynet understøtter det anvendte filformat. Tjek USB-enhedens strømforbrug (højst 1A). Tjek, om USB-stikkets hukommelsesstørrelse er for stor (p.t. op til 1 TB).

  Alternativt gendan alle indstillinger eller opdater softwaren til seneste version.

 • 3D-funktionen fungerer ikke. 3D-effekten er ikke synlig.

  For at se 3D-indhold, skal du tænde for 3D-funktionen.

  For at se 3D-indhold, skal du have 3D-briller på.

  De fleste videoer er ikke lavet til at kunne afspilles i 3D-tilstand. 3D-effekten vil være mindre effektiv. Nogle 3D-biller er aktive. Du skal tænde for dem på tænd-/slukknappen på stellet inden anvendelse.

  Nogle aktive 3D-briller skal parres med fjernsynet. Tjek batteriniveauet på brillerne.

 • I meget lyse og hvide scener, kan der være synlig ubalance i skærmens lysstyrke. Mørke pletter på skærmen på et meget lyst billede. Lavere lysstyrke i skærmens hjørner. Ubalance i skærmens lysstyrke.

  Dette er en ikke fejl. Pga. skærmens komposition, er lysstyrken ikke ligeligt fordelt på tværs af hele skærmen. Små afvigelser kan forekomme.

 • AnyView cast (SmartView, ScreenMirror) eller AnyView stream (DLNA) overførsel virker ikke. Ekstern enhed forbinder ikke til fjernsynet.

  Fjernsyn der er produceret inden 2018, understøtter ikke Windows apps. På fjernbetjeningen skal du trykke INPUT og vælge AnyView stream. På den eksterne enhed skal du aktivere trådløs skærmdeling eller indholdet. Start enhedssøgning på den eksterne enhed, og vælg fjernsynet. Prøv en anden ekstern enhed – server.

  • AnyView cast-funktionen fungerer kun via trådløst netværk. Gendan alle indstillinger. Opdater softwaren til seneste version.

 • NETFLIX-appen fungerer ikke.

  Tjek om fjernsynet har netværksforbindelse. I menuen for indstillinger, tjek tidsindstillingerne. Tjek om brugeren er logget ind på en gyldig Netflix-konto og har en rigtig ESN NETFLIX nøgle. Tjek anvendelse af anden enhed. Foreslå at brugeren logger ind på Netflix via computeren og vælger muligheden log ud af alle enheder. Gendan alle indstillinger.

 • YouTube-appen fungerer ikke.

  Se efter om fjernsynet har netværksforbindelse. I menuen for indstillinger se tidsindstillinger.

  Alternativt gendan alle indstillinger eller opdater softwaren til seneste version.

 • Applikationerne er langsomme. Internetunderstøttede funktioner har langsom ydelse.

  Langsomt Wi-Fi signal.

  Opdateringshastigheden afhænger af bit raten mellem modemmets forbindelse og netværket. Fjernsynet flyt væk fra andre HF-kilder (mobiltelefoner, Wi-Fi adgangspunkter, lysstofrør, mikrobølgeovne…). Fjernsyn flyt tættere på routeren eller modsat. Evt. tilslut fjernsynet med kabel til modem.

 • EON-appen er ikke synlig. Fjernsynet kan ikke finde EON-applikationen.

  Betingelserne for at applikationen fungerer er:

  • fjernsynet skal have en skærmopløsning på 4K. Full HD modellerne har ikke en høj nok OS version.

  • indbygget OS VIDAA U4. Du finder dataene i apparatets produktdata.

  • skal have en indbygget software version på K0901 eller højere.

  • i menuen skal du vælge et land, der understøtter appen. Hvis alle ovenstående betingelser overholdes, og fjernsynet er tilsluttet, vil der EON-applikationen kunne findes i HOME-menuen.

 • Den infrarøde fjernbetjening fungerer ikke. Fjernsynet reagerer ikke på signaler fra fjernbetjeningen.

  Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet og tryk på tænd-/slukknappen eller en af tasterne for programnummer.

  Fjernsynet tager tid at tænde. I løbet af den periode, svarer den ikke på fjernbetjeningens signal. Se efter om batterierne sidder den rigtige vej i fjernbetjeningen. Tjek batteriernes tilstand. Anvend en mobiltelefons kamera (i blinkende tilstand) til at tjekke, om den infrarøde sender foran på fjernbetjeningen fungerer. Når der trykkes på en af fjernbetjeningernes taster, skal fjernsynet kunne se et blinkende lys fra fjernbetjeningens forside. Den nævnte metode er kun anvendelig med infrarøde fjernbetjeninger, ikke radiosignal (radio Wi-Fi).

  Alternativt gendan alle indstillinger eller opdater softwaren til seneste version.

   

 • RF (Wi-Fi) fjernbetjening fungerer ikke. Fjernsynet reagerer ikke på signaler fra fjernbetjeningen.

  Se efter om batterierne sidder den rigtige vej i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen skal parres med fjernsynet. Udfør parring i henhold til brugervejledningen.

   

 • I kanallisten vises indsættes kanalnummeret automatisk. Det er ikke muligt at ændre kanallisten.

  Start automatisk kanalsøgning igen. Sluk LCN-funktion.

   

 • Den nuværende tid og dato er ikke korrekt, er ikke indstillet eller er forkert.

  Oplysninger om den nuværende tid og dato, som fjernsynet modtager fra DVB-T, DVB-C, DVB-S signal eller en ekstern enhed, der er forbundet via HDMI-kabel.

  Den eksterne enhed skal understøtte tidssignalet via HDMI-brugergrænsefladen. Tjek tidsindstillinger i menuen for indstillinger. Indtast nuværende tid og dato manuelt.

   

 • Viser nuværende placering og vejroplysninger ukorrekt.

  For at vise vejroplysningerne korrekt, skal fjernsynet tilsluttes internettet. Indstil placering og vejrindstillinger i AccuWeather-appen.

   

 • TV guide-funktion virker ikke.

  Funktionen virker ikke med analog tv-kanaler, eller når man ser fjernsyn via en ekstern enhed.

  Nogle fjernsynsprogrammer har ikke en TV guide-funktion.

   

 • Tidsskiftfunktionen |virker ikke.

  Funktion virker ikke med analog fjernsynskanaler, eller når man ser fjernsyn igennem en ekstern enhed. Tjek om lagringsmediet er sat rigtigt i. Tjek om lagringsmediet har mindst 2 GB i kapacitet med det rette filsystem. Tjek om fjernsynet genkender lagringsmediet med INPUT-funktionen.

   

 • Ingen lyd eller ringe lyd

  Indstil det passende lydniveau. Deaktiver LYDLØS funktion. Vælg den korrekte lydudgang (|højtalere, optisk udgang). Afprøv signalet på et andet program. Hvis du har en ekstern lydenhed tilsluttet fjernsynet, vælg da den passende lydudgang. Sæt lydformatet til PCM, når du indstiller lyden via HDMI. Tjek, om du har tilsluttet et passende kabel til overførsel af lydsignalet. Tjek den korrekte lydudgangs lydniveau. Vælg den passende lydindgang på den eksterne enhed. Udskift lydkablet (|HDMI, optisk, SCART, lyd). Gendan lydindstillinger.

 • Ingen lyd fra højtalerne.

  Tjek lydbalancen, sæt den til 0. Tjek lyden på de forskellige kanaler.

  Gendan lydindstillinger. Udskift lydkablet (|HDMI, optisk, SCART, lyd).

   

 • Ingen lyd fra en ekstern enhed.

  Indstil det passende lydniveau. Deaktiver LYDLØS funktion. Vælg den korrekte lydindgang. Tjek, om du har tilsluttet et passende kabel til at overføre lydsignalet. Tjek lydniveauet på den eksterne enhed. Udskift lydkablet (SCART, AUDIO-IN).

   

 • Ingen lyd i hovedtelefoner eller ekstern lydenhed.

  Indstil det passende lydniveau. Deaktiver LYDLØS funktion. Tjek indstillingerne for lydudgang (hovedtelefoner / hovedtelefoner + højtalere). Tjek lydniveauet på den eksterne enhed. Tjek forbindelsen til den eksterne lydenhed. Gendan lydindstillingerne.

   

 • Højtalere laver lyde.

  Tjek signalets kvalitet i flere indgange. Tjek signalkablets tilstand. Tjek signalkablernes tilstand. Tjek en anden indgang. Tjek alle de eksterne enheder, der er tilsluttet fjernsynet. Frakobl alle kabler, og tilslut dem et efter et for at identificere støjkilden. Opdater softwaren til seneste version.

   

 • Ingen lyd igennem HDMI-kablet.

  Tjek indstillingerne for lydniveau på begge enheder. Anvend kun 1.4 eller 2.0 certificerede HDMI-kabler Prøv at tilslutte til en andet HDMI-indgang. Frakobl alle enheder, og tilslut dem en efter en. Opdater softwaren til den seneste version.

   

 • Rengør fjernsynet, rengør skærmen.

  Se kapitlet om rengøring og vedligeholdelse i brugervejledningen. Rengør dit fjernsynskabinet med en blød og fugtig klud. Undlad at røre, gnide eller skubbe genstande imod skærmens overflade. Rengør skærmoverfladen med en blød klud. Du kan anvende en særligt tilegnet rengøringsvæske til LED-skærme. Undlad at anvende andre rengøringsmidler eller kemiske væsker.

 • I et mørkt lokale er hele skærmens lysstyrke ikke ligeligt fordelt. Ubalance i skærmens lysstyrke.

  Tjek billedet via forskellige indgange. Tjek om linjerne altid er synlige eller kun i begyndelsen. Reducer strøm til bagbelysning.

  Dette er ikke en fejl. Pga. skærmens komposition, er belysningen ikke ligeligt fordelt over hele skærmen. Små afvigelser kan forekomme.

   

 • Intet billede. Ingen lyd.

  Tjek om enheden eller antennen er tilsluttet til det passende fjernsynssignal. Skift til det korrekte signal. Tryk på INPUT-knappen, og vælg den korrekte signalkilde. Hvis du ser en tv-udsendelse igennem en ekstern enhed (TV-boks), tilslut denne enhed og tænd den. Tjek luftantennens retning og tilstrækkelighed og antennekablet. Hvis du anvender fjernsynet i DVB-T eller DVB-C tilstand, start den automatiske kanalsøgning. Tjek CO-CONNAX kortets installation og gyldighed.

   

 • Intet billede. Sort skærm.

  Tjek billedet i forskellige indgange. Tjek tilstedeværelse af lydsignal. Frakobl strømmen fra fjernsynet, vent et øjeblik og tilslut det igen. Tjek om skærmens bagbelysning fungerer. (I meget mørke lokaler, afgiver skærmen et meget svagt lys) Tjek, om skærmen viser tv-oplysninger (MENU).

   

 • Lodrette eller vandrette linjer på skærmen.

  Tjek billedet i forskellige indgange. Tjek om linjerne hele tiden er synlige eller kun i begyndelsen. Frakobl strømmen til fjernsynet og tilslut igen.

   

 • Sløret billede. Billedet fryser. Billedforstyrrelser med antenne- eller kabelsignalet. Sløret billede når der skiftes scener hurtigt på skærmen. Sløret billede kun i HD-programmer.

  Fjern fjernsyns- eller luftantenne fra andre nærværende kilder med HF-radio transmission (Wi-Fi, lysstofrør, mikroovn…).

  Høje bygninger eller naturlige barrierer mellem radio- og fjernsynstårne og signalantenner kan lede til ringere signalmodtagelse. Tjek luftantennens retning og tilstrækkelighed. Tjek antennekablets længde, relevans og tilstand. Reducer antallet af signaldelere på antennekablet. Tjek antennestikkets tilstand. Luftantenne – flyt væk fra af HF-kilder i nærheden (Wi-Fi adgangspunkt, lysstofrør, mikrobølgeovn…). Hvis signalet kun er ringe på et program, så prøv med finjustering. Slå avancerede billedindstillinger fra: adaptiv kontrast, bløde bevægelser, støjreduktion…

  Alternativt gendan alle indstillinger eller opdater softwaren til seneste version.

   

 • Sløret billede. Billedet fryser. Billedforstyrrelser, når der modtages signal fra ekstern enhed via kabel.

  Billedkvaliteten bliver bedre, hvis du anvender HDMI-indgangen. Tjek forbindelsen til signalkablet (HDMI, VGA, SCART…). Prøv at anvende et andet kabel. Prøv at anvende end anden indgang.

   

 • Sløret billede. Billedforstyrrelser i signalet via AnyView cast-udsendelsen.

  • Kvalitetsmodtagelse afhænger af sendeenhedens kvalitet. Funktionen er velfungerende i en afstand på op til 10 m.

  • Modtagelseskvaliteten kan være reduceret i nærheden af andre VF-kilder (Wi-Fi adgangspunkt, lysstofrør, mikrobølgeovn). Flyt sendeenheden tættere på.

   

 • Beskadiget skærm. Beskadiget skærmoverflade. Revner i skærmen. Fuldkommen mørke områder på skærmen. Ukorrekte farver på et begrænset område af skærmen. Farvepletter på skærmen.

  • I løbet af transporten kan pakken vælte ved overvældende kraft. Ingen garanti.

  • Hvis du skubbede skærmen for hårdt, mens du installerede den, og den gik i stykker. Ingen garanti.

  • Hvis du slog skærmen for hårdt, mens du installerede den, og den gik i stykker. Ingen garanti.

  • Du lagde fjernsynet på en skarp genstand. Ingen garanti.

  • Et fremmedlegeme fløj igennem skærmen. Ingen garanti.

   

 • Sorte, lodrette linjer på tværs af skærmen. Sorte, lodrette linjer på tværs af skærmen. Farvede, lodrette linjer på tværs af skærmen. En del af skærmen er sort. En del af skærmen er mindre oplyst. Skærmen har ingen revner.

  • Defekt skærm. Reparationen udføres af et autoriseret værksted.

   

 • Billedet virker unaturligt og ulæseligt.

  Tjek signalets kvalitet. Tjek antennekablets eller signalkablets tilstand.

   

 • Lille, sort plet på skærmen. Lille farvet plet på skærmen. Lille lys (hvid) plet på skærmen. Forstyrrelsen kan ses på tæt afstand.

  I tilfældet af, at skærmen har en lys plet, så rengør den for at fjerne skidt fra skærmen.

  • Hvide pletter er ikke normalt og betyder skærmsvigt. Reparation udføres på et autoriseret værksted.

  • Mørk plet, pixel på skærmen. Antal af defekte pletter tilladt: skærmstørrelse på op til 55 tommer – op til 5 pletter, skærmstørrelse på 55 og højere – op til 7 pletter. Når der ses fjernsyn fra en passende afstand er forstyrrelsen ikke synlig.

   

 • Mørke billeder i visse programmer på visse tidspunkter. Nogle gange er nogle af programmerne tomme. Intet signal i visse programmer.

  Tjek tv-oversigtet. Det er muligt at sende låst indhold. Fjern børnesikring. Tjek installation og CO-CONNAX-kortets gyldighed.

   

 • Fjernsyn efter at have tilsluttet apparatet til strøm virker det ikke eller det tænder ikke, Dvalelampen i bunden af fjernsynet er ikke tændt.

  Se om apparatet er tilsluttet til strøm i henhold til brugervejledningen. Se, om der er elektricitet i stikkontakten med andre apparater. Se om apparatet er tændt (|med TÆND-/SLUK-knappen i bunden af skærmens kabinet). Se, om strømkablet sidder tilsluttet til stikkontakten og til skærmkabinettet.

   

 • Fjernsyn tænder ikke. Dvalelampen i bunden af fjernsynet er tændt.

  Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet og tryk på tænd-knappen eller en af tasterne til programnummer. Se efter, om batterierne sidder den rigtige vej i fjernbetjeningen. Undersøg batteriernes strømniveau. Tænd for fjernsynet vha. tastaturet på kabinettet, hvis fjernsynet har et. Frakobl strømmen til fjernsynet, vent et øjeblik og tænd igen.

   

 • Fjernsynet slukker automatisk.

  Tjek strømkablets tilstand. Sluk for dvaletimeren. Sluk for AUTOMATISK NEDLUKNING. Tjek indstillingerne for automatisk nedlukning med HDMI-CEC.

  Alternativt gendan alle indstillinger.

   

 • Tv slukker ved anvendelse.

  Frakobl alle kabler og tilslut dem en efter en for at identificere støjkilden. Hvis fjernsynet slukker, mens du ser multimedieindhold, tjek da USB-enhedens strømforbrug (højst 1A). Hvis fjernsynet slukker, mens du ser digitalt fjernsyn, sluk da for den automatiske opdatering af kanallisten. Tjek indstillingerne for automatisk nedlukning med HDMI-CEC.

  Alternativt gendan alle indstillinger eller opdater softwaren til den seneste version.