Hisense RIL391D4AWF

Gå til

Brugermanualer og overførsler

FAQs

 • Hvor kan jeg finde serienummeret på mit køleskab?

  Serienummeret er en kode på 8 tegn, der består af tal, og som står skrevet under en stregkode på et lille hvidt klistermærke, der er placeret et af to følgende steder:

  – Inde i køleskabssektionen på venstre sidevæg bag grøntsagsskuffen

  – På bagsiden af produktet (udvendigt)

  Et lille antal modeller har et serienummer på 12 tegn, der starter med “CNK…” på en produktbeskrivelsesetiket inde i køleskabet bag grøntsagsskuffen.

 • Hvorfor vil mit køleskab slet ikke tænde?

  Der er et par ting, du nemt kan tjekke: Se om lyset tændes, når du åbner køleskabsdøren, og sørg for, at strømmen er tilsluttet korrekt. Skift stikket til en anden stikkontakt, og tjek, om andre elektriske apparater fungerer, når de er tilsluttet den samme stikkontakt.

 • Hvorfor køler mit køleskab slet ikke?

  Du skal blot indstille termostaten for at sænke temperaturen i køleskabet. Lyt efter, om du kan høre lyden fra den kørende kompressor eller lyden af kompressoren, der starter og stopper kontinuerligt.

 • Hvorfor køler mit køleskab ikke nok?

  Juster temperaturen til en lavere indstilling, kontrollér, at døren er forseglet korrekt, når den er lukket, og sørg for, at der ikke er nogen varme madvarer i køleskabet.

 • Hvorfor lækker der vand i mit køleskab?

  Hvis du for nylig har lagt en masse madvarer med højt vandindhold i køleskabet, som f.eks. salat, vil dette kondensere som en del af kølecyklussen. Alternativt kan afløbsrøret muligvis være blokeret bagpå inde i køleskabet. Hvis der viser sig at være tale om en blokering, kan afløbsrøret renses ved at stikke en tynd strikkepind eller en kødnål ned i afløbshullet.

 • Hvorfor tiliser min fryser / danner en ophobning af is?

  Kontrollér temperaturindstillingen for at sikre, at den ikke er for lav. Sørg for, at dørene er forseglet korrekt, når de er lukket. Der kan dannes en lille mængde is, men den vil forsvinde i forbindelse med afrimningscyklussen.

 • Hvorfor vibrerer/larmer mit køleskab?

  Den indvendige ventilator og kompressor vil generere støj. Det er helt normalt.

  Kontrollér, at køleskabet er i vater, hvis ikke så juster fødderne. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem væg/fodpanel og køleskab. Produktets støjniveau er angivet på det medfølgende energimærke.

 • Er der nogen, jeg kan ringe til, som kan hjælpe mig med spørgsmål om mit køleskab eller fryser?

  Ja selvfølgelig, hvis du stadig oplever problemer med dit produkt, vil en fra vores kundesupportteam hellere end gerne hjælpe dig. Ring til Hisense Service på nummer +45 43 59 99 65

 • Hvor længe skal jeg vente, før jeg kan tænde køleskabet/fryseren efter levering?

  Hvis apparatet har stået oprejst under transporten, kan du tænde det med det samme. Spørg chaufføren, om det er blevet læsset ind på siden, og hvis dette er tilfældet, vil vi foreslå at vente 12 timer.

 • Skal jeg afrime mit produkt?

  Selvom vores hvidevarer automatisk afrimes, kan der forekomme et lag frost på fryserummets indvendige vægge, hvis frysedøren åbnes ofte eller holdes åben for længe. Hvis produktet ikke er frostfrit, anbefales det at afrime det regelmæssigt for at sikre, at det kører optimalt.

 • Hvor varmt er det meningen, at siden af apparatet skal være; er der en fejl på apparatet / er det farligt?

  Til tider kan apparaterne nå en temperatur på op til 40°C eller mere. Det afhænger af, hvor hurtigt kompressoren kører.

  Af sikkerhedshensyn er der monteret en overophedningstermostat i apparaterne i tilfælde af overophedning af kompressoren.

  Undgå at lade køleskabsdøren stå åben i længere tid, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads til ventilation mellem væggen og produktet. Yderligere oplysninger finder du i brugermanualen.

  Hvis siden af apparatet bliver ekstremt varm med temperaturer på op til 80°C, bedes du ringe til vores kundesupport på +45 43 59 99 65 for at få hjælp.