Gældende fra 1/7 2021. Gælder udelukkende produkter solgt B2B.

HISENSE GARANTI GÆLDER PÅ FØLGENDE BETINGELSER:

At produktet anvendes til privat brug og kun i en bolig. At det installeres af en autoriseret installatør og anvendes i overensstemmelse med manualen. At det har været korrekt tilsluttet el, gas og vand og også i overensstemmelse med gældende regler. Produktet har ikke været udsat for misbrug eller uheld eller er repareret eller ændret af andre end autoriserede Hisense-servicecentre. Hvis det anses for nødvendigt at udskifte et produkt inden for garantiperioden, er det nye produkt omfattet af den oprindelige garantiperiode og vil ikke komme under en ny garanti. Denne garanti kan ikke overdrages og gælder kun for den oprindelige køber af dette produkt. Produktet må ikke anvendes til udlejningsformål og er derfor i så fald ikke dækket af denne garanti.

DENNE GARANTI OMFATTER IKKE OG DÆKKER IKKE FØLGENDE:

Fastgørelse/installation af apparatet.

Fjernelse af de andre møbler for at kunne reparere produktet, hvis det ikke er installeret i henhold til instruktionerne, eller fjernelse af produktet/indretning, der gør det vanskeligt/umuligt at reparere eller få adgang til produktet.

Reparation af produkter, der anvendes af flere personer eller i fællesområder.

Normal slitage, der med rimelighed kan forventes af et produkt ud fra alder og brug.

Instruktion af brugeren i korrekt brug af produktet.

Udskiftning af hovedsikringer eller elektriske dele eller dele til vand, gas eller kloak.

Erstatning eller reparation af eventuelle pyntedele eller forbrugsdele (såsom pærer, stik, sikringer, kabler, filtre, knopper, håndtag, glas og trådhylder, gummislanger, plastbakker til låger og andet tilbehør som for eksempel bageplader til ovn og hylder). Dette omfatter også de dele, der er blevet slidt, misfarvet eller beskadiget, herunder skader på grund af forkert brug eller rengøring.

Reparation af en enhed på grund af kalk, mug, snavs, fedt, spildte væsker og lugt.

Rengør pumpen i en vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine eller lignende.

Reparer skader forårsaget af oversvømmelse, lynnedslag, elektrisk stød eller overspænding, storm, ekstreme temperaturer, eksplosion, ydre påvirkninger, korrosion, tyveri eller forsøg på tyveri.

Ændring fra åbning i højre side af produkterne.

Reparation af komfur/kogeplader og skader forårsaget af uegnede redskaber/gryder eller utilstrækkelig rengøring.

Reparere eller udskifte komfurer/keramiske kogeplader som følge af ridser, revner mv. eller beskadigelser af ukendte årsager eller rengøring, forkert brug af værktøj, redskaber med forkert form eller ru overflade med fremmedlegemer mellem redskaber og kogeplader.

Hisense er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader eller manglende brug, mens maskinen er under reparation. Dette begrænser ikke de rettigheder, du måtte have i henhold til loven, uden at tage højde for den periode, der ikke er reguleret i denne lov.

Hisense dækker ikke erstatning eller reparation af eventuelle pyntedele eller forbrugsdele (såsom pærer, stik, sikringer, kabler, filtre, knopper, håndtag, glas og trådhylder, gummislanger, plastbakker til låger og andet tilbehør som for eksempel bageplader til ovn og hylder). Dette omfatter også de dele, der er blevet slidt, misfarvet eller beskadiget, herunder skader på grund af forkert brug eller rengøring.

Udføres der en service, vil denne hverken forlænge, forny eller ændre den generelle serviceperiode, som gælder for produktet som helhed. Alle andre krav dækkes ikke af disse vilkår og betingelser.